نویسنده = عباسعلی آهنگر
تعداد مقالات: 4
1. ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-76

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


2. خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-82

مهدیه اسحاقی؛ عباسعلی آهنگر؛ نادر جهانگیری


3. بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-114

عباسعلی آهنگر؛ محبوبه شاهسوار


4. اشاراتی بر تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 28-41

عباسعلی آهنگر؛ آزیتا افراشی