نویسنده = بلقیس روشن
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-55

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ سارا نصیری الموتی


2. توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 105-136

بلقیس روشن؛ سپیده بهبودی